Utmärkelser

Våra utmärkelser

Hederstecken

Under framtagning

Hederstecken för mycket berömlig gärning

Förtjänstmedal

Under framtagning

Militärpolisens förtjänstmedalj

Föreningsmedalj

Under framtagning

Föreningens medalj

Våra andra utmärkelser (under framtagning)
Våra andra utmärkelser (under framtagning)

SMKR:s Förtjänstmedalj i guld

SMKR:s Förtjänstmedalj i Silver

SMKR:s Förtjänstmedalj Brons