Avböja balinbjudan

Svar på inbjudan till Militärpolisbalen 2023

Här meddelar ni oss om ni ej har möjlighet att delta på balen 2023

 
 
Ja
Nej