Avböja balinbjudan

Svar på inbjudan till Militärpolisbalen 2021

Här meddelar ni oss om ni ej har möjlighet att delta på balen 2021

 
 
Ja
Nej