Bli medlem

Så här blir du medlem


Om du är eller har varit anställd:


Fyll i formuläret "MEDLEMSANSÖKAN" som går att ladda ner nedan. Skicka sedan in den via:

mejl till info@mpkf.se


post till MPKF, Box 8343, 168 08 Spånga


Efter att styrelsen har kontrollerat anställningen skickas ett svar på medlemsansökan.Om du inte är/har varit anställd gäller följande:


Skicka ett mejl till info@mpkf.se med ditt fullständiga namn, telefonnummer samt motivering till medlemsansökan (det kan vara t.ex. familj till anställd/tidigare anställd, militärpolis på annat förband, polis med intresse för försvarsmakten, tidigare militärpolis, företag som vill stödja föreningen etc.)


Dessa medlemsansökningar tar styrelsen beslut om, varpå den som ansökt får svar efterhand. Vid godkänd ansökan kompletteras medlemsuppgifterna enligt anställdas ansökningsprocess.
För anställda/tidigare anställda:


Första medlemsavgiften ("inträdelseavgift") är för närvarande 250 kr.


Därefter 200 kr/år.


Denna betalar du till Bankgiro 485-4030 eller swish 1234 384 699


Vid betalning över internet uppge namn, födelsedata och medlemsnummer (om du har sedan tidigare).


Detta skrivs i "OCR/meddelande"-fältet.

För icke anställda/tidigare anställda:


För privatpersoner är första medlemsavgiften för närvarande 400 kr, därefter 300 per år.


Denna betalar du till Bankgiro 485-4030 eller swish 1234 384 699


Vid betalning över internet uppge namn, födelsedata och medlemsnummer (om du har sedan tidigare).


Detta skrivs i "OCR/meddelande"-fältet.

Förening/Företag/Myndighet


För föreningar och företag (och dylikt) är första medlemsavgiften 4000 kr, därefter 3000 per år.Copyright © Militärpolisbataljonens Kamratförening  Alla rättigheter förbehållna