STARTSIDAN
Militärpolisbataljonens Kamratförening

Militärpolisbataljonens Kamratförening

Välkommen till


MILITÄRPOLISBATALJONENS KAMRATFÖRENING

FOTO: Petter Persson

Vi är en kamratförening öppen för alla med ursprung från 11. Militärpolisbataljonen,

14. Militärpoliskompaniet samt

15. Militärpoliskompaniet.

Vi är öppna för alla militärpoliser, föreningar, företag, myndigheter och personer som är intresserade av att stödja kamratföreningen och militärpolistjänsten.

Foto: 11.Militärpolisbataljonen

Här kommer det finnas lite information om

11. Militärpolisbataljonen inom kort!Tillsvidare kan du läsa om dem på Försvarsmaktens hemsida:

Foto: 11.Militärpolisbataljonen

Kommande aktiviteter

1:a Årliga Militärpolisbalen


Datum: 2021-03-06

Tid: 18:00-01:00
Plats: Scandic hotell, Bredden

Gammeldansk-kväll


Datum: ESO

Tid: ESO
Plats: ESO

Årsmöte


Datum: ESO

Tid: ESO
Plats: ESO

Cocktailparty


Datum: ESO

Tid: ESO
Plats: ESO

Vi är en del av Sveriges Militära kamratföreningars Riksförbund (SMKR)

Sveriges Militära Kamratföreningars Riksförbund (SMKR) organiserar de militära kamratföreningarna i Sverige och företräder dem inför Försvarsmakten och övriga delar av samhället.SMKR vill verka för:


• försvarsvilja och försvarsupplysning


• samarbete mellan våra kamratföreningar


• samarbete mellan de nordiska ländernas kamratföreningar


• vård av våra militära traditioner och av förbandsmuseerna


• stöd till våra utlandsveteraner och deras anhöriga i samverkan med Försvarsmakten,  Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna, Svenska Soldathemsförbundet, 

Invidzonen och Idrottsveteranerna.

(Taget från SMKR)


Vill du veta mer, gå in på www.smkr.org


Copyright © Militärpolisbataljonens Kamratförening  Alla rättigheter förbehållna