Om Oss

OM OSS

Föreningen är under sin uppbyggnadsfas, men då kompanierna har funnits sedan 2010 och bataljonen sedan 2016 så har det varit många anställda under dessa år som är välkomna in i föreningen.


Även anhöriga och andra är välkomna att söka medlemskap i föreningen.
Här kan ni även läsa våra stadgar:

Ändamål

Föreningen har som syfte att bevara och stärka kamratskap och samhörighet mellan de som tjänstgör eller har tjänstgjort på 11. Militärpolisbataljonen samt tidigare 14. Militärpoliskompaniet och 15. Militärpoliskompaniet samt övriga militärpoliser.


Därutöver ska föreningen verka för att utveckla samhörigheten mellan militärpoliser inom samt utanför riket.


Föreningen ska även kunna arbeta för att utveckla militärpolistjänsten, och vara delaktig i informationsspridning kring militärpolistjänsten.


Föreningen ska vidare medverka till att vårda traditioner och värderingar från 14. Militärpoliskompaniet, 15. Militärpoliskompaniet samt 11. Militärpolisbataljonen.

VISION

Vår vision är :

  • att alla vet om vad en militärpolis är och vad denne har för befogenheter
  • att militärpoliser i Sverige känner en stark gemenskap
  • att uppmärksamma de som utvecklat militärpolistjänsten i Sverige


STYRELSEN

ORDFÖRANDE

Orry Finnermark

E-post

FOTO: Försvarsmakten/11. MILITÄRPOLISBATALJONEN

VICE ORDFÖRANDE

Lars-Oskar Lundkvist

E-post

SUPPLEANT

Noa Panduro

E-post

LEDAMOT

Per Sjöberg

E-post

KONTAKTA OSS