STARTSIDAN

Välkommen till


MILITÄRPOLISENS KAMRATFÖRENING

FOTO: FM/Petter Persson

Vi är en kamratförening öppen för alla som är intresserade av militärpolisen och de som vill stödja föreningen. Föreningens ursprung är sprunget från grunden från 11. Militärpolisbataljonen,

14. Militärpoliskompaniet samt

15. Militärpoliskompaniet.

Dock har vi mer och mer fått medlemmar som varit militärpoliser under sin värnplikt innan det anställda försvaret kom igång år 2010.

Vi är öppna för alla militärpoliser, föreningar, företag, myndigheter och personer som är intresserade av att stödja kamratföreningen och militärpolistjänsten.

Foto: 11.Militärpolisbataljonen

1.Militärpolisbataljonen upprättades år 2016 genom en sammanslagning av 14.Militärpoliskompaniet och 15.Militärpoliskompaniet.


Bataljonen bytte namn under 2023 från 11. Militärpolisbataljonen då denne gick över till att vara en del av 1.Brigaden.


Bataljonen är en nationell och internationell militärpolisresurs som kan användas i fred, kris och krig.Läs vidare på Försvarsmaktens hemsida eller gå in på deras Instagramkonton:

1.Militärpolisbataljonen

Foto: 11.Militärpolisbataljonen/FM

Kommande aktiviteter

2:a Militärpolisbalen


Datum: Framflyttad, nytt datum kommer

Tid: 18.00-01.00
Plats: Hotell Scandic InfraCity, Stockholm

Utbildningsmiddag


Datum: Vid tillfälle - planeras Q1 2024

Tid: ESO
Plats: ESO

Gammeldansk-kväll


Datum: Vid tillfälle

Tid: ESO
Plats: ESO

Cocktailparty


Datum: Vid tillfälle

Tid: ESO
Plats: ESO

Vi är en del av Sveriges Militära kamratföreningars Riksförbund (SMKR)

Sveriges Militära Kamratföreningars Riksförbund (SMKR) organiserar de militära kamratföreningarna i Sverige och företräder dem inför Försvarsmakten och övriga delar av samhället.SMKR vill verka för:


• försvarsvilja och försvarsupplysning


• samarbete mellan våra kamratföreningar


• samarbete mellan de nordiska ländernas kamratföreningar


• vård av våra militära traditioner och av förbandsmuseerna


• stöd till våra utlandsveteraner och deras anhöriga i samverkan med Försvarsmakten,  Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna, Svenska Soldathemsförbundet, 

Invidzonen och Idrottsveteranerna.

(Taget från SMKR)


Vill du veta mer, gå in på www.smkr.org